National governing council

Mr. Ritesh Lamichhane
Mr. Udeep Shrestha
Ms. Sahara Joshi
Mr. Kushal Sundar Shrestha
Ms. Nivita Pradhan
Ms. Reecha Shrestha
Mr. Pavitra Gautam
Mr. Sudip Ghimire
Mr. Krishna Sapkota
Mr. Punit Vaidya
Mr. Aabhushan Jyoti Kansakar